Učitelé

třídní letos učí další úkoly
Andrýsková Ivana asistent pedagoga
Božovská Karolína II. A 1. stupeň polytechnická učebna
Doleželová Adéla VII. A Čj, D, Ov, Hv předseda MS II. st., sklad učebnic II. st., Vánoční jarmark, zajištění divadelních představení, koordinátor ŠVP, časopis Všechovjánek
Hefková Ludmila asistent pedagoga
Chytilová Irena asistent pedagoga ranní družina
Kociánová Irena V. třída Z, M, Inf, Přv, Vl, Tv, Vv, Hv, Pč speciální pedagog, učebna Vv, LVVK 7. třídy, výzdoba interiéru školy
Kociánová Marie IV. třída Aj, D koordinátor eTwinning, koordinátor výuky Aj, učebny cizích jazyků
Kohoutková Hana 1. stupeň zástupce ředitele
Konečná Tereza asistent pedagoga družina
Kopáčiková Gabriela Čj, Z
Navrátil Daniel Tv, Př, Inf ředitel školy
Papežík Pavel VIII. třída Př, M, Ch, Inf, Hv ICT koordinátor, šk. web, učebny přírodopisu a informatiky
Pavlenová Ivana M, Pč, Nj školní metodik prevence, exkurze, cvičná kuchyňka, dílny
Pechová Veronika asistent pedagoga družina
Plesníková Kateřina VII. B Aj, Př, VkZ, Hv výchovný poradce, školní parlament, EVVO
Prášková Tereza VI. třída Tv, Ov, Nj, Z, VkZ, Vv, Hv Všechovická laťka a sportovní soutěže, tělocvična, LVVK 4. – 5. třídy
Strnadlová Klára asistent pedagoga
Střílková Lucie II. B 1. stupeň multimediální učebna
Suchánková Žaneta I. A 1. stupeň předseda MS I. st., pasování prvňáčků, Škola nanečisto, Zápis do I. třídy, čtenářské dílny I. st., recitační soutěž I. st., spolupráce s předškoláky MŠ
Svobodová Lenka IX. třída M, Aj, F, Hv Matematický klokan, Pythagoriáda, správce učebny Fy + Ch
Španihelová Denisa asistent pedagoga družina
Štěpánová Kateřina III. třída 1. stupeň
Voldánová Marie asistent pedagoga
Zdvomková Simona I. B 1. stupeň Pasování prvňáčků,Škola nanečisto, spolupráce s předškoláky MŠ, čítárna