Informace pro strávníky

Informace pro strávníky ŠJ

Všichni žáci základní školy se mohou stravovat ve školní jídelně. Žáci platí pouze cenu potravin spotřebovaných na přípravu jídla, ostatní náklady (mzdy, energie) jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Z toho důvodu je také skladba a pestrost stravy kontrolována nadřízenými orgány a dětem tak musíme vařit někdy i méně oblíbená jídla podle stanovených pravidel.

Za tuto cenu má žák nárok na oběd pouze v době přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti (nemoc). V případě odběru jídla další dny v době nemoci nebo o prázdninách je třeba uhradit plnou cenu oběda (potraviny + režie). Do stravovacích kategorií jsou žáci rozdělováni na dobu škol. roku (1.9. - 31.8.), ve kterém dosahují stanoveného věku (vyhláška č. 107/2005 Vyhláška o školním stravování).

Ceny obědů od 1. 1. 2023:             7 – 10 let                         30 Kč (1. - 4. třída)

                                                         11 – 14 let                        35 Kč (5. - 8. třída)

                                                         15 let a více                      40 Kč (9. třída + osmáci s odkladem PŠD)

Cizí strávníci (oběd) od 1.1.2023: 88 Kč

 

Žákům 1. – 9. třídy budou obědy jsou ve ŠJ Všechovice vydávány po přiložení čipu, který mají žáci přidělen i na vstup do šatny a do šatní skříňky.

Stravné v ZŠ Všechovice se strhává z účtů až po skončení uplynulého měsíce, za skutečně odebranou stravu. Výjimečně hotově po domluvě s ved. ŠJ Všechovice – dopředu na následující měsíc.

 

Bezhotovostní platba stravného

Platba bude prováděna inkasem z účtu rodičů nebo strávníků u kteréhokoliv peněžního ústavu, na základě povolení inkasa. Pokud nezrušíte povolení inkasa, pokračuje tato platba po celou dobu školní docházky. Strávník je přihlášen na všechny dny školní docházky (kromě prvního a posledního dne školního roku, na tyto dny je třeba stravu individuálně objednat). Je také možné odebírat obědy jen určité dny v týdnu, požadované dny je třeba nahlásit u vedoucí ŠJ a na další měsíce budou přihlášeny obědy pouze na tyto dny.

Všichni žáci a dospělí, kteří platí stravné z účtů, budou mít vždy automaticky přihlášeny obědy na následující měsíc.

V případě, že by strávník nemohl ze závažných důvodů platit stravné ve ŠJ Všechovice z účtu, musí se dostavit za ved. ŠJ, aby mohl své dítě přihlásit na obědy na následující měsíc a ihned hotově zaplatil.

 

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují  den předem do 12.00 hod. (později už oběd odhlásit nejde, nepůjde odkliknout a nebude odhlášen) na www.strava.cz následujícím způsobem:

 

  1. v počítači si zadáte do vyhledávače adresu www.strava.cz, případně si můžete stáhnout do svého mobilu aplikaci „ strava.cz“.
  2. do tabulky vyplníte číslo jídelny -  Všechovice mají č. 3080.
  3. uživatel  je celé příjmení a první písmenko jména strávníka (vše malými písmeny bez interpunkce, například Novák Jiří = novakj).
  4. heslo je číslo strávníka ve ŠJ Všechovice, které je také uváděno jako var. symbol při platbě stravného z účtu (na vyžádání sdělí také ved. ŠJ nebo p. účetní ). Toto heslo si můžete kdykoli změnit.

Po vyplnění těchto údajů se Vám otevře stránka školní jídelny. V horní liště zvolte záložku OBJEDNÁVKY. Poté již můžete u jednotlivých dnů ve čtverečku odkliknout, kdy nepůjde strávník na oběd. Nakonec nezapomeňte odkliknout  zelené tlačítko ODESLAT.

V případě nemoci dítě odhlásíte na další dny a 1. den nemoci si jeho oběd můžete vyzvednout v 11.00 hod. v jídelně ŠJ do vlastního jídlonosiče. 

 

Bližší informace podá vedoucí ŠJ, paní Vladimíra Kuchaříková na tel. čísle 775 399 612.