Sdružení rodičů a přátel školy

SRPŠ má 9 členů výboru, ve kterém jsou zástupci jednotlivých obcí a jednotlivých tříd.

Monika Kubjatová - předseda
Lenka Svobodová - pokladník a jednatel
Magdalena Hlavičková
Kateřina Sehnálková
Petra Dostálová
Marcela Kuchaříková
Kateřina Koutná
Jiřina Indruchová
Martina Idesová

Činnost SRPŠ

Roční příspěvek SRPŠ je ve výši 200 Kč na nejmladšího sourozence ve škole. Z něj byly hrazeny:

Finanční příspěvky na lyžařský kurz  4. a 5. ročníku (11 000,-), lyžařský kurz 7. a 8. ročníku (16 000,-) doprava plavání 2. a 3. ročník (10 000,-).

Příspěvek na adaptační pobyt žáků (5. a 6. ročník).

Doprava a jízdné 20% na exkurze, zájezdy do divadel, na výlety (1. – 9. ročník).

Proplácení plného jízdného žákům na okresní kola sportovních soutěží (Mc Donald kopaná, vybíjená, florbal, šplh,...), vědomostních soutěží (olympiády, konverzační soutěže…).

Příspěvky na preventivní programy pro žáky, na besedy se spisovatelkou.

Nákup odměn za školní kola soutěží, odměny za soutěže pořádané deváťáky a školním parlamentem (Retro den, Halloween, Mikuláš, Den naruby, No bagpack, Pošťácká, Dětský den…).

Odměny pro úspěšné absolventy 5. a 9. ročníku.

Zakoupení stolního fotbalu pro I. a II. stupeň (10 000,- a 9 000,-).

Příspěvek na Závěrečnou pro žáky 8. a 9. ročníku.

Společně s družinou sběr papíru a nákup vybavení do školní družiny – hry, molitanové stavebnice, houpačky, odměny za sběr…

Podpora zájmové činnosti na škole, organizace Dětského karnevalu a Dětského dne.

Příspěvek na jízdné pro doprovodné vozidlo na cyklistický kurz žáků 8. ročníku.

 

Tradiční akce pořádané sdružením:

  • Ples SRPŠ

  • Dětský karneval