Formuláře pro rodiče

Zde najdete formuláře, které si můžete vytisknout.

 

Formuláře k zápisu do 1. třídy

informace a formuláře viz zde

 

Formuláře do družiny

informace a formuláře viz zde

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte a vyzvedávání dítěte ze školy

vyzvedávání dítěte jinou osobou viz zde

předem známá nepřítomnost žáka viz zde

 

Žádost pro vydání stejnopisu nebo opisu vysvědčení

informace viz směrnice

soubor pdf (659 KB) ke stažení >> formulář

 

Žádost o přestup do naší školy

informace viz zde

soubor pdf (735 KB) ke stažení >> formulář

 

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova

soubor pdf (157 KB) ke stažení >> formulář