VI. třída

Počet chlapců: 
8
Počet dívek: 
14
Kde třídu najdete: 

Nejnovější události:

Výtvarná soutěž , ,Májové tvoření"

27. 5. 2024

Výtvarná soutěž , ,Májové tvoření"

V sobotu 25.5. se někteří žáci naší školy zúčastnili výtvarné soutěže ,, Májové tvoření ", kterou
organizuje ZŠ 1.Máje v Hranicích.
Naši školu reprezentovali žáci a žákyně z 5.- 8. ročníku: Anna Popová, Kristýna Hoangová, Vendula
Číhalová, Nikol Zapletalová, David Lehnert, Šarlota Cielecká a Terezie Juráňová, která ve své kategorii
obsadila 4. místo. Z dalších účastníkiů byla oceněná i Anna Popová za 8. místo.
I když jsme letos neobsadili první příčky, věřím, že si všichni sobotní malování užili.
Děkuji všem za reprezentaci školy. Irena Kociánová

Prevence - kyberšikana

Dnes se konala na naší škole beseda. Byla zaměřena na důležité preventivní téma a to je kyberšikana.  Proběhla v 5. a 6. ročníku.

Besedu si pro naše žáky připravila preventistka por. Mgr. Lenka Vanková (Policie České republiky Přerov).

Kyberšikana je forma šikany, která se odehrává v online prostředí, prostřednictvím internetu a sociálních sítí.  

Cílem této besedy bylo seznámit žáky s tímto problémem, vysvětlit jim, co kyberšikana znamená, jaké mohou být její důsledky a jak se s ní správně vypořádat.

Žáci se také dozvěděli o různých formách kyberšikany, jako jsou například urážky, vydírání, šíření fám nebo hanlivých zpráv či fotografií. Byli upozorněni, že kyberšikana může mít vážné dopady na psychické zdraví. Proto je vždy důležité hledat pomoc.

Cílem besedy bylo také ukázat žákům, jak s kyberšikanou správně zacházet. To znamená nebát se informovat dospělou osobu a uchovat si důkazy.

Věřím, že tato beseda byla pro naše žáky přínosná a vybavila je znalostmi a dovednostmi, jak se chránit před kyberšikanou.

Starší události:

Týden před 17. listopadem se v naší škole nesl v duchu komunistického režimu. Naštěstí to byla jen hra a součást plánu. Potřebovali jsme se...

V letošním ročníku soutěže Bobřík informatiky bylo na naší škole celkem 15 úspěšných řešitelů. Úspěšným řešitelem se stal ten,...

V pátek 17. března proběhl na naší škole Matematický Klokan. Soutěž má podle věku žáků 4 kategorie: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. 24 úloh...

21. 3. 2023

V úterý 21. března se žáci páté a osmé třídy vypravili do Divadla Stará střelnice v Hranicích. Na programu byla pro mladší žáky adaptace...

21. 2. 2023
(fotogalerie)

Dnes jsme měli možnost strávit hodiny anglického jazyka od 5. do 9. třídy s Američankou Morgan Mallek, která je lektorkou ostravské Jazykové školy...

Dne 7. prosince 2022 se uskutečnil tradiční vánoční jarmark. V prostorách vánočně vyzdobené školy si bylo možné zakoupit výrobky od žáků základní...

V úterý 18.10.2022 nás navštívila paní spisovatelka Ivona Březinová. Besed se zúčastnili všichni žáci naší školy. Paní spisovatelka jim...

Stránky