Školní parlament

Cíle školního parlamentu

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu.
 2. Zlepšit postoj žáků ke své práci ve škole.
 3. Zvýšit zájem žáků o své okolí a vzájemnou spolupráci a školní problematiku.
 4. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 5. Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.
 6. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
 7. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti a respektu k jiným lidem.
 8. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.

 

Členové školního parlamentu mohou vznášet dotazy týkající se školních záležitostí, podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení. Podílejí se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči.

 

Termíny schůzek ve školním roce 2022/2023

 • 20.9.2022
 • 25.10.2022
 • 22.11.2022
 • 13.12.2022
 • 24.1.2023
 • 28.2.2023
 • 28.3.2023
 • 25.4.2023
 • 23.5.2023
 • 13.6.2023

Čas jednání: 12.30 až 13.00 hod.