Pokyn k vyřizování stížností

Pokyn ředitele školy k vyřizování stížností, oznámení a podnětů je k dispozici ke stažení níže.