Školní poradenské pracoviště

Součástí školního poradenského pracoviště na ZŠ a MŠ Všechovice jsou tyto osoby:

Výchovná poradkyně školy:

 

Mgr. Kateřina Plesníková

 

                         

Metodik prevence:

 

Mgr. Ivana Pavlenová

 

 

Speciální pedagog:

 

 

Mgr. Žaneta Suchánková

Mgr. Jana Pavlicová

Mgr. Irena Kociánová

 

Školní psycholog:

 

Mgr. Miroslav Raindl
psycholog@zsvsechovice.cz

 

Možnost konzultací denně, dle domluvy a aktuální potřeby. Rodiče mají možnost domluvit si konzultační hodiny prostřednictvím telefonické či elektronické komunikace.

Školní psycholog bude ve škole přítomen vždy v úterý a ve středu od 8:00 do 13.00. V jiné dny a časy dle domluvy.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby žákovi je informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. Souhlas není potřeba, jedná-li se o krizovou intervenci.