Školní poradenské pracoviště

Součástí školního poradenského pracoviště na ZŠ a MŠ Všechovice jsou tyto osoby:

Výchovná poradkyně školy:

 

Mgr. Kateřina Plesníková

 

                         

Metodik prevence:

 

Mgr. Ivana Pavlenová

 

 

Speciální pedagog:

 

 

Mgr. Žaneta Suchánková

Mgr. Jana Pavlicová

Mgr. Irena Kociánová

 

Možnost konzultací denně, dle domluvy a aktuální potřeby. Rodiče mají možnost domluvit si konzultační hodiny prostřednictvím telefonické či elektronické komunikace.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby žákovi je informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. Souhlas není potřeba, jedná-li se o krizovou intervenci.