Zápis do 1. třídy

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Zápis do první třídy  pro CIZINCE dle § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 67 /2022 Sb. se uskuteční 21. 6. 2022 v prostorách základní školy

od 13.00  do 15.00 hodin.

 

Informace viz příloha

 

Jak bude letošní zápis vypadat?

V uvedeném čase se dostavíte do školy i se svou dcerou či synem a zatímco Vy se budete společně s námi věnovat administrativní části zápisu, naši učitelé hravou formou ověří připravenost dítěte k zápisu a posléze Vám poskytnou zpětnou vazbu, která je dle našeho mínění nesmírně důležitá.

Koho se zápis týká?

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2022 dovrší šesti let a děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2022 do konce června 2023, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2022/2023, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2022, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2023, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud mělo Vaše dítě v loňském školním roce odklad povinné školní docházky, nemusíte (ale můžete) se znovu dostavit k zápisu. Doporučujeme k zápisu přijít. V každém případě musíte potvrdit nástup do školy.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Kritéria přijetí naleznete ZDE.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku