TON a.s.

Sponzorské dary:

2023 - Věcný dar - odstřižky látek

Ze sponzorského daru - odstřižků látek - žáci vyrobili textilní koláž jako dekoraci, která bude současně sloužit jako akustický panel.

2020 - Věcný dar