Suchánková Žaneta

Mgr. Žaneta Suchánková

Letos učí: 
1. stupeň
Další úkoly: 
předseda MS I. st., pasování prvňáčků, Škola nanečisto, Zápis do I. třídy, čtenářské dílny I. st., recitační soutěž I. st., spolupráce s předškoláky MŠ
Kde probíhají konzultace: 
I. A