Šablony Všechovice

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název ŘO/ZS: MŠMT

Fond: ESIF

Název projektu: Šablony Všechovice

Hlavní cíl projektu: Cílem je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu v MŠ, školního asistenta v ZŠ, podpořit profesní růst pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, rozvoj jejich kompetencí v oblasti nových výukových metod s využitím ICT a realizace klubů pro žáky ZŠ. 

Projekt je finančně podpoorován z Evropské unie.