Šablony Všechovice IV

Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta MŠ, podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzdělávání a spolupráce a osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.