Školní družina

Školní družina má dvě oddělení. Školní družinu navštěvují pouze přihlášení žáci.

Školní družina během školního roku začíná po 4. vyučovací hodině v 11:15 a svůj provoz končí v 16:00 hodin.

____________________________________________________________________________________________

 

Ve školním roce 2020/2021 zahajuje školní družina svoji činnost ve středu 2. 9. 2020. Zájemci obdrží přihlášku do školní družiny během prvního dne výuky (1. 9. 2020) od vychovatelek ŠD, případně je možné jej stáhnout na této stránce. Vyplněné přihlášky musí být podány do rukou vychovatelek ŠD nejpozději do  4. 9. 2020. Zákonní zástupci dětí přijatých do školní družiny vyplní a do rukou vychovatelek ŠD odevzdají zápisní lístek, a to nejpozději do pondělí 7. 9. 2020.

 

Do školní družiny se mohou od středy 2. 9. 2019 dostavit pouze žáci s řádně vyplněnou a odevzdanou přihláškou. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy.

 

Po rozhodnutí o přijetí budou zákonným zástupcům žáka předány pokyny k platbě. Tu je možné uskutečnit pouze bankovním převodem. Částka je 750,- Kč na školní rok.

 

Platbu prosím uhraďte obratem, nejpozději však do konce měsíce září. V .případě neuhrazení může dojít rozhodnutím ředitele školy k vyloučení ze ŠD.

 

Kritéria pro přijetí do ŠD:

  1. přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. třídy

  2. dále jsou z žáků 3. třídy přednostně přijímáni žáci s celotýdenní účastí (účast ve všech pracovních dnech)
  3. dále jsou z žáků 3. třídy přednostně přijímáni sourozenci žáků již přijatých do ŠD
  4. dále jsou z žáků 3. třídy přednostně přijímáni žáci s odchodem po ukončení hlavní činnosti (tj. 14.30 hod.)

V případě nenaplnění kapacity ŠD (60 žáků) jsou přijímání i žáci 4. třídy, a to za následujících podmínek:

  1. přednostně přijímáni žáci s celotýdenní účastí (účast ve všech pracovních dnech)
  2. přednostně přijímáni sourozenci žáků již přijatých do ŠD
  3. přednostně přijímáni žáci s odchodem po ukončení hlavní činnosti (tj. 14.30 hod.)