Plesníková Kateřina

Mgr. Kateřina Plesníková

Letos učí: 
Aj, Př, VkZ, Hv
Další úkoly: 
výchovný poradce, školní parlament, EVVO
Kde probíhají konzultace: 
VII. B