Představení školy

Obec Všechovice se rozkládá v podhůří malebných Hostýnských vrchů, jejichž nejvyšší vrchol (Kelečský Javorník) denně shlíží do oken naší školy a kontroluje, jak se vyučujícím i žákům daří naplňovat myšlenku velkého J. A. Komenského: „Uč se dítě moudrým býti.“ Nutno dodat, že k naplnění této myšlenky mají žáci naší školy ty nejlepší podmínky.

Budova Základní školy je umístěna na klidném místě v okrajové části obce, je prostorná a poměrně dobře vybavená. Nachází se zde celá řada odborných učeben, knihovna, tělocvična, školní družina a jídelna. Od září 2016 je v budově umístěna také mateřská škola.

Po vyučování mohou žáci rozvíjet své sportovní, umělecké a badatelské vlohy v zájmových kroužcích, nepovinných předmětech, ve školní družině.
K zájmům naší školy patří také to, aby se žáci učili spolurozhodovat o školních záležitostech prostřednictvím školní žákovské samosprávy, jíž předsedají nejstarší žáci.

Všemi těmito aktivitami se snažíme o to, aby z našich žáků vyrostli slušní, vzdělaní a moderní lidé, kteří obstojí v dnešním světě.