Šablony Všechovice II

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název ŘO/ZS: MŠMT

Fond: ESIF

Název projektu: Šablony Všechovice II

Hlavní cíl projektu: Cílem je poskytnout dočasnou personální  podporu školního asistenta v ZŠ i MŠ a zajistit realizaci klubů pro žáky ZŠ. 

Projekt je finančně podpoorován z Evropské unie.