Harmonogram přijímacího řízení na SŠ

září – říjen

seznamování s typy středních škol, sledování nabídek

říjen – listopad – prosinec

návštěva Prezentačních výstav středních škol (tzv. Burzy středních škol), Dnů otevřených dveří, postupná konkretizace volby školy

listopad

odevzdání přihlášek na školy s talentovou zkouškou

leden

vyplňování přihlášek
talentové zkoušky

únor

příprava přihlášek k odeslání na střední školy

březen

termín odevzdání přihlášek na střední školy

duben

přijímací zkoušky, případně tzv. přijímací řízení (přijetí na střední školu na základě prospěchu ze ZŠ)

Co se týče přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou, schválený zákon přináší jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky na střední školy s maturitou, a to s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Tato přijímací zkouška se bude podílet na hodnocení uchazeče nejméně 60 %. I nadále však ředitel školy bude moci zohlednit v rámci hodnocení i jiná kritéria. Žák bude mít dva pokusy a do hodnocení se bude započítávat pokus s lepším výsledkem. Tato pravidla budou platit poprvé ve školním roce 2016/2017. (zdroj: MŠMT)

duben – květen

odevzdání zápisového lístku (do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků)