Měsíční plány družiny

Květen – Moje rodina

Zájmové činnosti

 • Stezka za pokladem          
 • Hry se stavebnicemi
 • Deskové a karetní hry       

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Dílničky pro maminky
 • Výtvarné znázornění profesí
 • Vyrábíme družinový herbář
 • Práce s plastelínou

Sportovní činnosti                                                                                            

 • Hry na hřištích
 • Lezecká stěna
 • Turnaj se švihadly
 • Procházky

Hudební a dramatické činnosti

 • Poslech písní
 • Tanec
 • Pantomima

Další činnosti

 • Den profesí
 • Roční projekt – Zvířata
Příloha: 
PDF icon 2021_09.pdf (86.59 KB)
PDF icon 2021_10.pdf (471.76 KB)
PDF icon 2021_11.pdf (90.05 KB)
PDF icon 2021_12.pdf (608.88 KB)
PDF icon 2022_01.pdf (96.25 KB)
PDF icon 2022_2.pdf (80.96 KB)
PDF icon 2022_03.pdf (603.51 KB)
PDF icon 2022_04.pdf (94.85 KB)
PDF icon 2022_05.pdf (101.34 KB)