Měsíční plány družiny

Září – Madagaskar

Zájmové činnosti

 • Seznámení s prostředím školy, orientace
 • Povídáme si o zážitcích z prázdnin
 • Sepisujeme pravidla ŠD
 • Poznáváme nový kolektiv
 • Procházky

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Vytváříme postavy z pohádky
 • Malujeme prázdniny
 • Malujeme pohádku
 • Malujeme sami sebe

Sportovní činnosti

 • Kolektivní hry
 • Pobyt na místních hřištích, horolezecká stěna
 • Míčové hry

Hudební a dramatické činnosti

 • Lemuří tanec
 • Zpíváme písničky z pohádky

Didaktické činnosti

 • Grafomotorická cvičení
 • Objevujeme ostrov Madagaskar

Další činnosti

Madagaskar, co vše o něm ještě nevíme. (Roční plán – Říše pohádek)

Příloha: