Měsíční plány družiny

Květen – El cante

                                                                                                                               

Zájmové činnosti

 • Stezka za poznáním
 • Hrajeme společenské hry
 • Auta a panenky
 • Stavebnice

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Den matek
 • Vyrábíme náramky a korálky
 • Malujeme přírodu
 • Výtvarně zpracováváme pohádku

Sportovní činnosti

 • Turnaj ve vybíjené
 • Pobyt na místních hřištích, horolezecká stěna
 • Míčové hry

Hudební a dramatické činnosti

 • Zpíváme písničky
 • Taneční hry

Didaktické činnosti

 • Křížovky, tajenky
 • Poznáváme květiny

Další činnosti

 • El cante (pohádka)
Příloha: 
PDF icon 09_2022.pdf (88.37 KB)
PDF icon 10_2022.pdf (142.45 KB)
PDF icon 11_2022.pdf (101.42 KB)
PDF icon 12_2022.pdf (110.76 KB)
PDF icon 01_2023.pdf (136.55 KB)
PDF icon 02_2023.pdf (125.39 KB)
PDF icon 03_2023.pdf (105.76 KB)
PDF icon 04_2023.pdf (91.78 KB)
PDF icon 05_2023.pdf (84.95 KB)