ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Všechovice, příspěvková organizace 32 uchazečů s registračními čísly viz příloha.

Rozhodnutí o přijetí - hromadné zveřejnění naleznete v příloze této zprávy a na nástěnce školy.