Pavlenová Ivana

Mgr. Ivana Pavlenová

Letos učí: 
M, Pč, Nj
Další úkoly: 
školní metodik prevence, exkurze, cvičná kuchyňka, dílny
Kde sídlí: 
Kde probíhají konzultace: 
učebna jazyků 2