Přízemí

šatny
4
30
31
sklad
32
uklizečky
33
multim. uč.
34
kab.
35
tělocvična
tělocvična
60
dílna I.
dílna I.
62
sklad
63
dílna II.
64
jídelna
99
>>
115
hlavní vchod
116
vstup do základní školy
117
>> >>
118
<<
119
<<< vstup do mateřské školy
120
MŠ Žabičky
121
MŠ Rybičky
122
kanc.
123
výdejna
124
školník
199