Přízemí

šatny
kab. 1.st.
sklad
uklizečky
multim. uč.
kab.
tělocvična
tělocvična
dílna I.
dílna I.
sklad
dílna II.
jídelna
>>
hlavní vchod
vstup do základní školy
>> >>
<<
<<< vstup do mateřské školy
MŠ Pastelky
MŠ Motýlci
kanc.
výdejna
školník