Přízemí

šatny
sklad
uklizečky
multim. uč.
kab.
tělocvična
tělocvična
dílna I.
dílna I.
sklad
dílna II.
jídelna
>>
hlavní vchod
vstup do základní školy
>> >>
<<
<<< vstup do mateřské školy
MŠ Žabičky
MŠ Rybičky
kanc.
výdejna
školník