Volba střední školy

Jak si vybrat střední školu?

Přehled o středních školách a učilištích získáte v hodinách občanské výchovy, rodinné výchovy, na internetu, na nástěnce, kterou právě čtete, ve sdělovacích prostředcích, na letácích škol apod.

Sledujte pravidelně nástěnku výchovného poradce – zde budou nejaktuálnější informace o nabídkách studia na jednotlivých školách, budou zde také termíny tzv. Dnů otevřených dveří, případně Burzy středních škol a učilišť.

Podrobné informace o středních školách a učilištích Olomouckého kraje obdržíte na počátku měsíce listopadu, kdy vyjde tzv. Atlas školství.

Sborník oborů vzdělávání středních škol Olomouckého kraje pro následující školní rok, který v minulých letech dostávali všichni vycházející žáci, letos nevyjde. Bude však dostupný elektronicky na stránkách IPS (Informační a poradenské středisko pro změnu a volbu povolání) Olomoucký kraj: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips

Informace o školách Zlínského kraje získáte u výchovné poradkyně – bude vám zapůjčena brožura o příslušných školách. Informace o středních školách z jiných krajů ČR si budete muset vyhledat na internetu. V případě nesnází se obraťte na výchovnou poradkyni.

Příprava na přijímací zkoušky – velké množství materiálů nabízí společnost Scio  – naleznete zde nabídku tištěných textů i tzv. on- line testů a různých internetových kurzů (velmi často jsou placené).

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky.

Užitečné webové stránky

Informace o školách a oborech
www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly – vyhledávání škol a oborů v ČR
http://www.atlasskolstvi.cz/ – vyhledávání škol a oborů v ČR
http://www.infoabsolvent.cz/ – vyhledávání škol a oborů v ČR, učební plány, příprava a uplatnění absolventů
http://rejskol.msmt.cz/ – rejstřík škol MŠMT
http://www.nuov.cz/ – informace o vzdělávání v ČR i EU

Informace o přijímacím řízení
http://www.msmt.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/

Informace o povoláních
http://www.istp.cz/ – národní soustava povoláních, informace o cca 2000 povoláních
http://www.gwo.cz/ – průvodce světem povolání
http://www.infoabsolvent.cz/ – informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce
http://www.budoucnostprofesi.cz/ – současná situace a budoucnost profesí na trhu práce v ČR

Testy k volbě povolání
http://www.gwo.cz/ – dotazník zájmů a dotazník dovedností
http://www.scio.cz/ – srovnávací testy používané k přijetí na SŠ i VŠ
http://www.job-tip.cz/ – test profesních zájmů
http://www.mamenato.cz/ – testy klíčových kompetencí