Konzultační dny a třídní schůzky

Obecné informace o plánovaných třídních schůzkách a konzultacích

Informativní třídní schůzky

Schůzky pro I. stupeň se konají v úterý 6. září 2022 od 16 hodin,
schůzky pro II. stupeň se konají ve čtvrtek 8. září 2022 od 16 hodin.

 

Konzultační dny

1. konzultace 2. listopadu 2022 15:00 - 18:00
2. konzultace 11. ledna 2023 15:00 - 18:00
3. konzultace 5. dubna 2023 15:00 - 18:00
4. konzultace 31. května 2023 15:00 - 18:00

 

Individuální konzultace s vedením školy, učiteli, výchovným poradcem (Mgr. Kateřina Plesníková) a metodikem prevence sociálně patologických jevů (Mgr. Ivana Pavlenová) je možná i mimo konzultační dny po předchozí domluvě.