Konzultační dny a třídní schůzky

Obecné informace o plánovaných třídních schůzkách a konzultacích

Informativní třídní schůzky

Schůzky pro I. stupeň se konají v úterý 7. září 2020 od 16 hodin,
schůzky pro II. stupeň se konají ve čtvrtek 9. září 2020 od 16 hodin.

 

Konzultační dny

20. října 2021
12. ledna 2022
6. dubna 2022
25. května 2022

 

Individuální konzultace s vedením školy, učiteli, výchovným poradcem (Mgr. Kateřina Plesníková) a metodikem prevence sociálně patologických jevů (Mgr. Ivana Pavlenová) je možná i mimo konzultační dny po předchozí domluvě.