Konzultační dny a třídní schůzky

Obecné informace o plánovaných třídních schůzkách a konzultacích

Informativní třídní schůzky

Schůzky pro I. stupeň se konají ve středu 6. září 2023 od 16 hodin,
schůzky pro II. stupeň se konají ve čtvrtek 7. září 2023 od 16 hodin.

 

Konzultační dny

1. konzultace 1. listopadu 2023 15:00 - 18:00
2. konzultace 17. ledna 2024 15:00 - 18:00
3. konzultace 3. dubna 2024 15:00 - 18:00
4. konzultace 29. května 2024 15:00 - 18:00

 

Individuální konzultace s vedením školy, učiteli, výchovným poradcem (Mgr. Kateřina Plesníková) a metodikem prevence sociálně patologických jevů (Mgr. Ivana Pavlenová) je možná i mimo konzultační dny po předchozí domluvě.