Eduroam

Naše škola je součástí sítě eduroam.

Bezdrátová síť eduroam je mezinárodní síť, díky které se mohou žáci i zaměstnanci školy bezplatně připojit do internetu u nás na škole, ale také v jiných institucích, které jsou připojené do sítě eduroam. V prostorách naší školy (včetně prostor mateřské školy a knihovny) se mohou do sítě eduroam přihlásit i uživatelé z jiných organizací připojených do sítě eduroam pomocí jejich vlastních přihlašovacích údajů, jež užívají v domovské organizaci.

 

Pravidla používání sítě eduroam

Pravidla pro používání eduroam jsou definována roamingovou politikou této sítě,
viz https://www.eduroam.cz/cs/roamingova_politika.

Z důvodů zajištění vysoké bezpečnosti pro přihlášení do sítě eduroam má každý uživatel své vlastní přihlašovací údaje.

Přihlašovací údaje jsou nepřenosné, nesmí je používat jiná osoba. Chraňte si své přihlašovací údaje proti neoprávněnému použití! Za zneužití přihlašovacích údajů je plně zodpovědný uživatel, respektive jeho zákonný zástupce.
Pokud došlo k neoprávněnému použití přihlašovacích údajů, je potřeba toto neprodleně nahlásit školnímu ICT koordinátorovi nebo řediteli školy.

Každý uživatel sítě eduroam je povinen se řídit podmínkami sítě eduroam hostující a domácí sítě, je povinen okamžitě reagovat na výzvy a pokyny správy sítě hostující i domácí sítě a roamingového centra CESNET.

Každý uživatel sítě eduroam je povinen se řídit zásadami přijatelného užití akademické sítě CESNET,
viz https://www.cesnet.cz/sdruzeni/dokumenty/zasady-pro-pristup-do-velke-inf...
To znamená, že uživatelé nesmějí používat tuto síť pro činnosti, které:
- umožňují nebo snaží se získat neoprávněný přístup ke zdrojům připojených sítí
- porušují práva duševního vlastnictví
- nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejích jednotlivých služeb, brání uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon
- plýtvají kapacitou sítě
- ničí integritu informací uložených v počítačích a ostatních síťových prvcích
- omezují soukromí uživatelů.

Provoz sítě eduroam je logován po dobu minimálně 6 měsíců pro případné dohledání nelegální činnosti či jiné činnosti porušující pravidla školy a politiku sítě eduroam.

 

Blokování přístupu

Provoz eduroam je v naší síti omezen – jsou blokovány webové stránky s nevhodným nebo nebezpečným obsahem.

Při porušení pravidel používání sítě může být uživateli omezen (zablokován) přístup k síti eduroam a případně i omezen přístup do dalších částí počítačové sítě.

Občas se stane, že počítač šíří nežádoucí provoz i bez vědomí vlastníka počítače – jedná se o různé viry a podobnou havěť. I v tomto případě bude uživateli zablokován přístup do sítě, věnujte proto dostatečnou péči zabezpečení svého zařízení, kterým se připojujete do sítě eduroam.

 

Jak připojit své zařízení k síti eduroam:

Co budete potřebovat:

- zařízení vybavené bezdrátovou technologií wifi
- získat své přihlašovací jméno a heslo od školního koordinátora ICT
- jakýkoli přístup k internetu pro instalaci bezpečného připojení pomocí služby eduroam CAT.

 

Správný postup instalace:

 • připrav si své přihlašovací jméno a heslo
 • na svém zařízení otevři webovou stránku

         https://cat.eduroam.org/?idp=6324

  nebo načti QR kód >>>
  a klikni na velké tmavomodré tlačítko, stáhne se eduroam instalátor
  (podle tvého aktuálního operačního systému)

 • spusť tento stažený instalační program
 • v průběhu instalace vlož své přihlašovací údaje
 • potvrď souhlas s instalací certifikátu
 • tím je instalace hotova a lze se připojit k eduroam

Z důvodu bezpečnosti je při připojování nezbytné používat službu eduroam CAT, zahrnující certifikát školy!

Na zařízeních s operačním systémem Android lze nainstalovat certifikát pomocí bezplatné aplikace

eduroam CAT .

 

Celou instalaci lze provést i mimo školu, například doma. Po příchodu do školy již bude připojení aktivní, stejně jako i ve všech institucích patřících do sítě eduroam.

 

Návody:

návod pro Android: https://www.eduroam.cz/cs/uzivatel/sw/android
návod pro iOS: https://www.eduroam.cz/cs/uzivatel/sw/ios
návod pro ostatní: https://www.eduroam.cz/cs/uzivatel/sw/uvod

 

Další informace

Technické parametry:
• identifikátor wifi sítě SSID: eduroam
• ověření: 802.1x (EAP)
• zabezpečení: WPA2
• šifrování: AES

Více o síti eduroam najdete zde: www.eduroam.cz

 

Technická podpora

V případě problémů s instalací nebo připojením kontaktujte školního ICT koordinátora pavel.papezik@zsvsechovice.cz