KONCEPCE A STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2023/2024 – 2026/2027

Obsah koncepce:

1. Úvod
2. Charakteristika školy
3. Analýza stávajícího stavu základní školy a mateřské školy
4. Vize školy 
5. Hlavní cíle v jednotlivých oblastech
6. Stanovení strategií k dosažení cílů koncepce
7. Závěr

Mgr. Daniel Navrátil, ředitel školy
22. září 2023

 

Pedagogická rada se na přípravě Koncepce rozvoje školy podílela a Koncepce byla projednána ...

Koncepce rozvoje školy byla školskou radou projednána dne 7. 12. 2023 
Koncepce je v příloze ke stažení: