Olympiády a jiné soutěže

Olympiáda v českém jazyce

Dne 29. ledna 2024 se v Přerově zúčastili okresního kola olympiády v českém jazyce žáci Martin Mikulík a Matyáš Adamčík. Martin se umístil na 6.- 9. místě, Matyáš na 18.- 20. místě. Oběma gratulujeme! 

Starší události:

Tradiční soutěže, která prověřuje schopnosti žáků komunikovat v anglickém jazyce, se letos zúčastnili zástupci všech tříd druhého stupně. Po písemné (vyřazovací) části se konala ústní kola ve dvou...

Ve středu 13. prosince 2023 proběhlo na SPŠ Hranice regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které se zúčastnilo cca 70 žáků základních škol okresů Přerov a Nový Jičín.

...

V pondělí 11. prosince se do řešení školního kola dějepisné olympiády pustili nadšenci ze 7., 8. a 9. třídy. Všichni zúčastnění se stali úspěšnými řešiteli. Prokázali velmi dobré znalosti z období...

V letošním ročníku soutěže Bobřík informatiky bylo na naší škole celkem 15 úspěšných řešitelů. Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo v celkem dvanácti otázkách získal aspoň 120 bodů...

Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, která testuje jejich vědomosti z přírodních věd: biologie, fyziky, chemie, zeměpisu a matematiky. Školní kolo v kategorii Kadet...

V pátek 17. března proběhl na naší škole Matematický Klokan. Soutěž má podle věku žáků 4 kategorie: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. 24 úloh čeká na každého účastníka, třetina je bodována za...

27. 3. 2023
(fotogalerie)

V posledním únorovém týdnu se konala dvě školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce – v mladší kategorii soutěžili žáci z šestých tříd a ze sedmé třídy, ve starší kategorii pak žáci osmé a...

Stránky