Olympiády a jiné soutěže

Matematický Klokan 2023

V pátek 17. března proběhl na naší škole Matematický Klokan. Soutěž má podle věku žáků 4 kategorie: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. 24 úloh čeká na každého účastníka, třetina je bodována za 3body, třetina za 4 a třetina za 5bodů. Pokud soutěžící vyplní úlohu špatně ztrácí bod. Do soutěže každý vstupuje s 24 body.

Letošní Klokan byl zřejmě těžší než loni, maximálně dosažený počet bodů bylo 80 a to se povedlo získat Matyáši Adamčíkovi z 8. ročníku.

Celkové výsledky za rok 2023 jsou :

 Kategorie Cvrček ( 2. a 3. třída) -  

Zoe Hlobilková 3. 66b
Rozálie Chlebíková 3. 62b
Jan Tauvinkl 3. 58b

 

Kategorie Klokánek ( 4. a 5. třída) - 

Anna Hoang-Thi 5. 70b
Jonáš Doležel 5. 67b
Bára Rýparová 4. 62b

 

Kategorie Benjamín ( 6. a 7. třída) -

Šimon Kývala 6.B 67b
Adam Dostál 6.B 60b
David Lehnert 6.B 59b

 

Kategorie Kadet ( 8. a 9. třída ) -

Matyáš Adamčík 8. 80b
Martin Mikulík 8. 72b
Adriana Macháčková 9. 60b

 

Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme radost z matematiky.

Starší události:

27. 3. 2023
(fotogalerie)

V posledním únorovém týdnu se konala dvě školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce – v mladší kategorii soutěžili žáci z šestých tříd a ze sedmé třídy, ve starší kategorii pak žáci osmé a...

1. 3. 2023
(fotogalerie)

Vyhlášení a předání cen

Gratulujeme tímto Filipu Kuchařovi z osmé třídy k velmi pěknému umístění v okresním kole dějepisné olympiády, která se uskutečnila v Přerově v pondělí 16. ledna 2023. Filip se v ...

Letošního školního kola dějepisné olympiády na téma „Rozdělený svět a Československo v něm -1945-1992“ se zúčastnili 4 zájemci o historii z 8. a 9. třídy. Nejlepší znalosti v této oblasti prokázal...

Ve středu 12. října na naší škole proběhla soutěž Přírodovědný klokan. Žáci 8. a 9. třídy řešili otázky z přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu s využitím pouze vlastní hlavy, papíru a tužky. ...

V pondělí 21. března proběhlo na naší škole školní kolo Matematického Klokana.

Každý žák měl na začátku přiděleno 24 bodů, za správné odpovědi se mu body přičítaly ( podle obtížnosti...

Letošní školní kolo konverzační soutěže v AJ proběhlo během února ve dvou kategoriích: mladší 6. a 7. třída a starší 8. a 9. třída. Písemnou část si vyzkoušeli všichni žáci v rámci hodin...

Letošní téma dějepisné olympiády pod názvem „Šlechta v proměnách času“ zaujalo 4 zájemce o historii ze 7. až 9. třídy. V úkolech se nejlépe zorientovala a nejvíce znalostí...

Stránky