Vyzvedávání dítěte jinou osobou

Odchod ze školy v době vyučování (např. k lékaři) je žákům umožněn v doprovodu zákonného zástupce. Žáci 6. až 9. ročníku mohou být uvolněni z vyučování také na základě písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem nebo žádosti zaslané přes aplikaci Škola OnLine.

Pokud dítě nemůže vyzvednout zákonný zástupce, je potřeba k vyzvednutí žáka zmocnit jinou osobu. K tomu slouží formulář Zmocnění k jednání a vyzvedávání. Tento formulář musí být doručen třídnímu učiteli před vyzvednutím dítěte.

Pokud bude dítě vyzvedávat ze školní družiny jiná osoba, než která je uvedena na zápisním lístku, použijte ke zmocnění formulář Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny.

Bez příslušného zmocnění dítě nebude svěřeno jiné osobě.