Školní družina

Školní družina má tři oddělení. Školní družinu navštěvují pouze přihlášení žáci.

Provoz ranní školní družiny začíná v 6.15 hod. a je ukončen v 7.15 hod. Žáci se musí do ranní školní družiny dostavit nejpozději v 7.00 hod. Později již nebudou vpuštěni.

Odpolední školní družina během školního roku začíná po 4. vyučovací hodině v 11:15 a svůj provoz končí v 16:00 hodin.

____________________________________________________________________________________________

 

Ve školním roce 2023/2024 zahajuje školní družina svoji činnost v úterý 5. 9. 2023.

Zákonní zástupci dětí přijatých do školní družiny vyplní a do rukou vychovatelek ŠD odevzdají do 8. 9. 2023  zápisní lístekProsíme o řádné zvážení osob uvedených v zápisním lístku jako osob oprávněných k vyzvedávání dítěte. Vychovatelky nevydají dítě osobě, která nebude uvedena na zápisním lístku případně nebude mít písemné zmocnění zákonných zástupců - ZDE.

Zákonným zástupcům žáků přijatých do školní družiny budou předány pokyny k platbě. Tu je možné uskutečnit pouze bankovním převodem. Částka je 750,- Kč. 

Platbu prosím uhraďte obratem, nejpozději však do konce měsíce září. V případě neuhrazení může dojít rozhodnutím ředitele školy k vyloučení ze ŠD.

Kritéria pro přijetí do ŠD:

  1. přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. třídy

  2. dále jsou z žáků 3. třídy přednostně přijímáni žáci s celotýdenní účastí (účast ve všech pracovních dnech)
  3. dále jsou z žáků 3. třídy přednostně přijímáni sourozenci žáků již přijatých do ŠD
  4. dále jsou z žáků 3. třídy přednostně přijímáni žáci s odchodem po ukončení hlavní činnosti (tj. 14.30 hod.)

V případě nenaplnění kapacity ŠD (60 žáků) jsou přijímání i žáci 4. třídy, a to za následujících podmínek:

  1. přednostně přijímáni žáci s celotýdenní účastí (účast ve všech pracovních dnech)
  2. přednostně přijímáni sourozenci žáků již přijatých do ŠD
  3. přednostně přijímáni žáci s odchodem po ukončení hlavní činnosti (tj. 14.30 hod.)