Předem známá nepřítomnost žáka

Při předem známé vícedenní nepřítomnosti žáka ve škole, jako je např. soustředění nebo rodinná rekreace, rodiče předloží řediteli školy písemnou žádost. Příslušný formulář si vyzvedněte ve škole nebo stáhněte zde a vytiskněte. Vyplněný formulář odevzdejte v dostatečném předstihu třídnímu učiteli žáka. Žádost schvaluje ředitel školy.

Další informace o omlouvání nepřítomnosti žáka viz Omlouvání žáků.

Příloha: