Prevence - kyberšikana

Dnes se konala na naší škole beseda. Byla zaměřena na důležité preventivní téma a to je kyberšikana.  Proběhla v 5. a 6. ročníku.

Besedu si pro naše žáky připravila preventistka por. Mgr. Lenka Vanková (Policie České republiky Přerov).

Kyberšikana je forma šikany, která se odehrává v online prostředí, prostřednictvím internetu a sociálních sítí.  

Cílem této besedy bylo seznámit žáky s tímto problémem, vysvětlit jim, co kyberšikana znamená, jaké mohou být její důsledky a jak se s ní správně vypořádat.

Žáci se také dozvěděli o různých formách kyberšikany, jako jsou například urážky, vydírání, šíření fám nebo hanlivých zpráv či fotografií. Byli upozorněni, že kyberšikana může mít vážné dopady na psychické zdraví. Proto je vždy důležité hledat pomoc.

Cílem besedy bylo také ukázat žákům, jak s kyberšikanou správně zacházet. To znamená nebát se informovat dospělou osobu a uchovat si důkazy.

Věřím, že tato beseda byla pro naše žáky přínosná a vybavila je znalostmi a dovednostmi, jak se chránit před kyberšikanou.