Učitelé

třídní letos učí další úkoly
Navrátil Daniel Tv, Př, Inf ředitel školy
Kohoutková Hana 1. stupeň zástupce ředitele
Honzková Marie 1. třída 1. stupeň
Kociánová Marie 5. třída Aj, D, Vl, Tv
Miková Kateřina 3. třída 1. stupeň
Papežík Pavel 8. třída Př, M, Ch, Rv, Inf ICT koordinátor, EVVO, šk.web
Pavlenová Ivana 4. třída M, F, Pč, Nj, Tv školní metodik prevence, exkurze
Svobodová Lenka 9. třída M, Aj, F, Vv jednatel SRPŠ
Vaculíková Hana 6. třída Čj, Ov kulturní akce, učebnice
Voldánová Marie 2. třída 1. stupeň předsedkyně ŠR, žákovská knihovna
Hradilová Taťána Nj, Aj, Hv
Kociánová Irena 7. třída Vv, Čj, Tv, Hv, Ov, Pč výchovný poradce
Kolářová Eva Z, D, Přv, Vl, Inf, Vv, Pč
Číhalová Barbora asistent pedagoga družina
Rajnochová Monika asistent pedagoga družina
Žákovská Petra asistent pedagoga

Hlavní menu

by Dr. Radut