Učitelé

třídní letos učí další úkoly
Číhalová Barbora asistent pedagoga družina
Honzková Marie II. třída 1. stupeň
Hradilová Taťána Nj, Aj, Hv
Kociánová Irena VIII. třída Vv, Čj, Tv, Hv, Ov, Pč výchovný poradce
Kociánová Marie VI. třída Aj, D, Rv
Kohoutková Hana 1. stupeň zástupce ředitele
Navrátil Daniel Tv, Př, Inf ředitel školy
Papežík Pavel IX. třída Př, M, Ch, Rv, Inf ICT koordinátor, EVVO, šk.web
Papežíková Milada školní asistent
Pavlenová Ivana V. třída M, F, Pč, Nj, Tv školní metodik prevence, exkurze
Rychnovská Monika asistent pedagoga družina
Střílková Lucie IV. třída 1. stupeň
Suchánková Žaneta I. třída 1. stupeň
Svobodová Lenka M, Aj, F, Vv jednatel SRPŠ
Vaculíková Hana VII. třída Čj, Ov kulturní akce, učebnice
Voldánová Marie III. třída 1. stupeň předsedkyně ŠR, žákovská knihovna
Žákovská Petra asistent pedagoga