Plesníková Kateřina

Mgr. Kateřina Plesníková

Letos učí: 
Aj, Př, VkZ, Vv, Hv
Další úkoly: 
výchovný poradce, školní parlament
Kde probíhají konzultace: 
VI. B