Plesníková Kateřina

Mgr. Kateřina Plesníková

Letos učí: 
Aj, Rv, Př, Přv, Vl, Vv
Další úkoly: 
výchovný poradce, školní parlament
Kde probíhají konzultace: 
V. třída