Činnost školní družiny

Zprávy ze školní družiny

Vážení rodiče,

školní družina zahajuje svoji činnost ve středu 2. 9. 2020. Zájemci obdrží přihlášku do školní družiny během prvního dne výuky (1. 9. 2020) od vychovatelek ŠD případně je možné ji stáhnout v předstihu z webových stránek školy - ZDE.

Vyplněné přihlášky musí být podány do rukou vychovatelek ŠD nejpozději do  4. 9. 2020.

Zákonní zástupci dětí přijatých do školní družiny vyplní a do rukou vychovatelek ŠD odevzdají do 7. 9. 2020 zápisní lístekProsíme o řádné zvážení osob uvedených v zápisním lístku jako osob oprávněných k vyzvedávání dítěte. Vychovatelky nevydají dítě osobě, která nebude uvedena na zápisním lístku, případně nebude mít písemné zmocnění zákonných zástupců - ZDE.

Do školní družiny se mohou od středy 2. 9. 2020 dostavit pouze žáci s řádně vyplněnou a odevzdanou přihláškou. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Po rozhodnutí o přijetí budou zákonným zástupcům žáka předány pokyny k platbě. Tu je možné uskutečnit pouze bankovním převodem. Částka je 750,- Kč. 

Platbu prosím uhraďte obratem, nejpozději však do konce měsíce září. V případě neuhrazení může dojít rozhodnutím ředitele školy k vyloučení ze ŠD.

Web školní družiny - http://zs.zsvsechovice.cz/druzina

Starší události:

1. 12. 2016
(fotogalerie)

Dne 1.12. proběhlo ve školních družinách PÍSKOHRANÍ - techniku vysypávání jemným barevným pískem na samolepící podklady různých motivů, si někteří děti vyzkoušely poprvé. Postupným odlupováním...

30. 11. 2016
(fotogalerie)

I u nás ve škole nás příjde navštívit Mikuláš s čerty a anděly a abychom jim udělali radost, vytvořili jsme jim výstavku.

Jelikož je advent, vyrobili jsme si s dětmi adventní kalendář, aby...

18. 11. 2016
(fotogalerie)

V družině nás navštívila speciální pedagožka s programem Buďme kamarádi. Děti se dozvěděli zajímavé informace nejen o dětech, které mají speciální potřeby, ale také o dětech kteří jsou postižení...

18. 11. 2016
(fotogalerie)

16.9. Proběhl ve školní družině č. 2 mezinárodní den čokolády. Děti celý týden nosily obaly od čokolád, čokoládových tyčinek, zmrzlin. Společně jsme obaly lepili na velký papír, který je vystaven...

18. 11. 2016
(fotogalerie)

1.10. proběhl společně s prvním oddělením družiny mezinárodní den hudby. Děti pilně celý týden cvičili různá vystoupení, které sami vymýšleli. Vytvářeli dvojice i skupiny. Děti si připravili  -...

18. 11. 2016
(fotogalerie)

Naše družina se zůčastní vánoční výstavy ve Všechovicích, která proběhne 26.11. - 27.11. Vytvořili jsme se spostu vánočních výrobků, které budou vystavěny na výstavě. Vyzkoušeli jsme si výrobu...

31. 10. 2016
(fotogalerie)

O Halloweenu jsme se s dětmi společně vydali do Valašského muzea strašidel ve Valašském Meziříčí. Navštívili jsme místní strašidla a přečetli si informace odkud se strašidla vzala a co i nich lidé...

31. 10. 2016
(fotogalerie)

Výlet do Ekocentra se uskutečnil ve stejný den jako výlet do Muzea Valašských strašidel. Program jsme měli o přírodě a děti si například ohmatávaly jehličnany, prohlíželi jsme si sovy, paní nám...

Stránky