Činnost školní družiny

Zprávy ze školní družiny

Vážení rodiče,

školní družina zahajuje svoji činnost ve středu 2. 9. 2020. Zájemci obdrží přihlášku do školní družiny během prvního dne výuky (1. 9. 2020) od vychovatelek ŠD případně je možné ji stáhnout v předstihu z webových stránek školy - ZDE.

Vyplněné přihlášky musí být podány do rukou vychovatelek ŠD nejpozději do  4. 9. 2020.

Zákonní zástupci dětí přijatých do školní družiny vyplní a do rukou vychovatelek ŠD odevzdají do 7. 9. 2020 zápisní lístekProsíme o řádné zvážení osob uvedených v zápisním lístku jako osob oprávněných k vyzvedávání dítěte. Vychovatelky nevydají dítě osobě, která nebude uvedena na zápisním lístku, případně nebude mít písemné zmocnění zákonných zástupců - ZDE.

Do školní družiny se mohou od středy 2. 9. 2020 dostavit pouze žáci s řádně vyplněnou a odevzdanou přihláškou. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Po rozhodnutí o přijetí budou zákonným zástupcům žáka předány pokyny k platbě. Tu je možné uskutečnit pouze bankovním převodem. Částka je 750,- Kč. 

Platbu prosím uhraďte obratem, nejpozději však do konce měsíce září. V případě neuhrazení může dojít rozhodnutím ředitele školy k vyloučení ze ŠD.

Web školní družiny - http://zs.zsvsechovice.cz/druzina

Starší události:

1. 9. 2016
(fotogalerie)

První dny ve školní družině jsme se s dětmi společně seznamovali a využívali jsme příjemného počasí, kdy jsme chodili dětské hřiště nedaleko školy. Děti měly možnost využít houpačky, skluzavky,...

22. 6. 2016
(fotogalerie)

V červnu děti tvořily exotické rybičky.

Poslední dva kroužky angličtiny s rodilým mluvčím se uskuteční 2.6. a 9.6. naposledy. Prosíme rodiče, aby děti, které do kroužku chodí, přinesly 100,- dopředu. V případě, že by se Vaše dítě...

1. 6. 2016
(fotogalerie)
11. 5. 2016

Ve středu 11.5. pojedeme do muzea v Horním Újezdě. Návštěva Expozice Jak se žilo v Ójezdě se uskuteční během odpoledního provozu školní družiny. Kroužek pohybových aktivit nebude, p. Pumprla je na...

10. 5. 2016
(fotogalerie)
10. 5. 2016
(fotogalerie)

V dubnu jsme s prvňáčky a třeťáky tvořili a malovali hrochy. Druhá, čtvrtá a pátá třída se věnovali velbloudům.

26. 4. 2016 - 2. 5. 2016

Stránky