Školní družina

Školní družina má dvě oddělení. Školní družinu navštěvují pouze přihlášení žáci.

Školní družina během školního roku začíná po 4. vyučovací hodině v 11:15 a svůj provoz končí v 16:00 hodin.

____________________________________________________________________________________________

 

Ve školním roce 2018/2019 zahajuje školní družina svoji činnost v úterý 4.9.2018. Zájemci obdrží zápisní lístek do školní družiny (přihlášku) během prvního dne výuky (3. 9. 2018) od vychovatelek ŠD, případně je možné jej stáhnout ZDE. Vyplněné přihlášky musí být podány do rukou vychovatelek ŠD nejpozději do pátku 7. 9. 2018.

 

Do školní družiny se mohou od úterý 4. 9. 2018 dostavit pouze žáci s řádně vyplněnou a odevzdanou přihláškou. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy.

 

Po rozhodnutí o přijetí budou zákonným zástupcům žáka předány pokyny k platbě. Tu je možné uskutečnit pouze bankovním převodem. Částka je 500,- Kč na školní rok.

 

Platbu prosím uhraďte obratem, nejpozději však do konce měsíce září. V .případě neuhrazení může dojít rozhodnutím ředitele školy k vyloučení ze ŠD.

 

Kritéria pro přijetí do ŠD:

  1. přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. třídy
  2. přednostně jsou přijímáni žáci s celotýdenní účastí
  3. přednostně jsou přijímáni žáci s odchodem po ukončení hlavní činnosti (tj. 14.30 hod.)
  4. v případě naplnění kapacity ŠD (60 žáků) jsou přednostně přijímání žáci 3. třídy před žáky 4. třídy
  5. Přednostně jsou přijímáni sourozenci