Zprávy ze školní družiny

Vážení rodiče,

školní družina zahajuje svoji činnost ve středu 2. 9. 2020. Zájemci obdrží přihlášku do školní družiny během prvního dne výuky (1. 9. 2020) od vychovatelek ŠD případně je možné ji stáhnout v předstihu z webových stránek školy - ZDE.

Vyplněné přihlášky musí být podány do rukou vychovatelek ŠD nejpozději do  4. 9. 2020.

Zákonní zástupci dětí přijatých do školní družiny vyplní a do rukou vychovatelek ŠD odevzdají do 7. 9. 2020 zápisní lístekProsíme o řádné zvážení osob uvedených v zápisním lístku jako osob oprávněných k vyzvedávání dítěte. Vychovatelky nevydají dítě osobě, která nebude uvedena na zápisním lístku, případně nebude mít písemné zmocnění zákonných zástupců - ZDE.

Do školní družiny se mohou od středy 2. 9. 2020 dostavit pouze žáci s řádně vyplněnou a odevzdanou přihláškou. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Po rozhodnutí o přijetí budou zákonným zástupcům žáka předány pokyny k platbě. Tu je možné uskutečnit pouze bankovním převodem. Částka je 750,- Kč. 

Platbu prosím uhraďte obratem, nejpozději však do konce měsíce září. V případě neuhrazení může dojít rozhodnutím ředitele školy k vyloučení ze ŠD.

Web školní družiny - http://zs.zsvsechovice.cz/druzina