Začátek školního roku je na dohled

Vážení rodiče a žáci,

I když do začátku školního roku zbývá ještě více než jeden týden, rádi bychom Vám usnadnili  vstup do nového školního roku a s tím spojené plánování různých kroužků a aktivit v ZUŠ a přicházíme tedy s dalšími informacemi.

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Pondělí 4. 9. 2023

Slavnostní uvítání prvňáčků a  jejich rodičů proběhne od 7.35 hod. v aule školy (1. patro, pavilon ŠD). Poté se děti se svými rodiči odeberou do tříd. 

Zahájení školního roku pro 2. – 9. třídy proběhne uvítáním žáků ve třídách.

V tento den budou mít děti dvě vyučovací hodiny se svým třídním učitelem / učitelkou, s výjimkou dětí v 1. třídě, jejichž první školní den bude kratší.

Školní družina ani školní jídelna nejsou v tento den v provozu.

S sebou vezměte prosím sešit na poznámky a psací potřeby. Přezůvky budou žáci potřebovat od úterý.

 

Úterý 5. 9. 2023

Školní vyučování bude v úterý 5. 9. 2023 končit pro všechny ročníky po 4. vyučovací hodině. Žáci budou se svými třídními učiteli.

Školní jídelna a školní družina již bude pro přihlášené žáky v provozu.

 

Středa 6. 9. 2023

Ve středu 6. 9. 2023 bude školní vyučovaní končit pro žáky 1. – 2. ročníku po 4. vyučovací hodině a pro žáky 3. – 9. ročníku po 5. vyučovací hodině. Žáci budou se svými třídními učiteli.

 

Čtvrtek 7. 9. 2023

Výuka dle rozvrhu. Odpolední vyučování je v tento den zrušeno.

 

Pátek 8. 9. 2023

Výuka dle rozvrhu.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ranní i odpolední školní družina je v provozu od 5. 9. 2023.

Zákonní zástupci dětí přijatých do školní družiny vyplní a do rukou vychovatelek ŠD odevzdají do 8. 9. 2023 zápisní lístek - ZDE. Prosíme o řádné zvážení osob uvedených v zápisním lístku jako osob oprávněných k vyzvedávání dítěte. Vychovatelky nevydají dítě osobě, která nebude uvedena na zápisním lístku, případně nebude mít písemné zmocnění zákonných zástupců - ZDE.

Zákonným zástupcům žáků přijatých do školní družiny budou předány pokyny k platbě. Tu je možné uskutečnit pouze bankovním převodem. Částka je 750,- Kč.

Platbu prosím uhraďte obratem, nejpozději však do konce měsíce září. V případě neuhrazení může dojít rozhodnutím ředitele školy k vyloučení ze ŠD.

 

INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

6. 9. 2023 od 16.00 hod. pro I. st. ZŠ

7. 9. 2023 od 16.00 hod. pro II. st. ZŠ

 

Těšíme se na viděnou!