Vzdělávací pořad „Nicholas Winton - Síla lidskosti“

Dne 19. října zhlédli žáci 8. a 9. třídy v Hranicích na Staré střelnici dokumentární film „Nicholas Winton - Síla lidskosti“. Jedná se o projekt, který doplňuje etickou výchovu, výuku holocaustu a novodobých dějin. Po projekci následovala beseda s dramaturgem projektu, ve které byl „Nicky“ představen hlavně z lidského hlediska. Na závěr byly také promítnuty krátké filmové bonusy, jenž byly natočeny při setkáních sira Nicholase Wintona s českými studenty.

Sir Nicolas Winton díky svému odhodlání konat dobro dokázal zachránit 669 židovských dětí před jistou smrtí v koncentračních táborech. Z dnešního pohledu je právem považován za hrdinu. Nicméně ve filmu je odhalena jeho neskutečně skromná povaha. Lidskost jemu vlastní dokazuje následující citát: „Je rozdíl mezi pasivním dobrem a aktivním dobrem. To druhé, dle mého názoru, znamená věnovat čas a energii tomu, aby člověk zmírnil bolest a utrpení. Vyžaduje to, aby člověk šel, vyhledal ty, jenž trpí a jsou v ohrožení; nikoliv pouze žít vzorně pasivním způsobem a nekonat zlo.“  

Snad každý, kdo tento program absolvoval, si musí uvědomit, jak potřebné jsou hodnoty, které bychom měli ctít v každé době: empatie, rozhodnost, slušnost a touha po spravedlnosti.

Na den 13. listopadu připadá Světový den laskavosti. Zkusme každý prozářit studený a pochmurný listopad dobrými a laskavými skutky. Někteří naši žáci podpoří sbírkou zvířecí útulek. Tato akce vzešla na podnět školního parlamentu a stává se u nás již tradicí. Současně probíhá podpora onkologicky nemocných dětí zakoupením vánoční hvězdy. Drobnou laskavost, i nefinanční povahy, však můžeme každodenně bez velkého úsilí jistě zvládnout všichni.

Zdroj: http://www.wintonfilm.com/