První ze série informací spojených s novým školním rokem - školní družina a jídelna

Začátek školního roku se již nezadržitelně blíží a my budeme postupně zveřejňovat informace, které se zahájením školního roku souvisejí.

Jako první přinášíme informace týkající se školoní družiny a školní jídelny.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina zahájí svoji činnost v úterý 5. 9. 2023. Otevřena bude v obvyklém čase, a to včetně ranní družiny, to znamená znamená od 6.15 hod. do 7.00 a poté odpoledne do 16.00 hod. Nastoupit do školní družiny hned 5. 9. 2023 mohou všechny děti z budoucího 2. a 3. ročníku, jejichž zákonní zástupci obdrželi emailem rozhodnutí ředitele školy o přijetí do školní družiny. Se zájemci z řad prvňáčků je samozřejmě počítáno a přihlašování bude řešeno první školní den.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Také ve školní jídelně se bude vařit od úterý 5. 9. 2023. Stejně jako v minulých letech připomínáme, že všichni strávníci, kteří se až dosud stravovali ve školní jídelně, jsou automaticky přihlášeni ke stravování. Odhlásit obědy lze obvyklým způsobem. Systém internetového objednávání obědů https://www.strava.cz(jídelna 3080). Školní svačinky během první týdne školy nebudou vydávány.

Nové žáky přihlašují ke stravování jejich zákonní zástupci. Budeme rádi, když tak učiníte během pondělí 4. 9. 2023 u vedoucí školní jídleny, od níž rodiče obdrží uživatelské jméno a heslo pro internetové objednávání obědů. Čip pro nahrání obědů předá dětem třídní učitelka oproti vratné záloze 150 Kč. 

Kontakt vedoucí ŠJ:

Vladimíra Kuchaříková, tel.: 775 399 612, email: jidelna@zsvsechovice.cz

 

Závěrem nám dovolte Vás upozornit, že za odhlašování a přihlašování obědů je zodpovědný zákonný zástupce. V případě neodhlášení dítěte v době nepřítomnosti žáka ve škole, pokud se nejedná o první den nepřítomnosti,  Vám bude účtován režijní poplatek za každý neodhlášený oběd.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte vedoucí školní jídelny.

 

Krásný zbytek prázdnin!