Pozvánka pro naše prvňáčky

Vážení rodiče,

Slavnostní uvítání prvňáčků a jejich rodičů představiteli školy, spádových obcí a mikroregionu proběhne od 7.35 hod. v aule školy (1. patro, pavilon ŠD). Poté se děti se svými novými třídními učitelkami, paní uč. Simonou Zdvomkovou a paní uč. Žanetou Suchánkovou odeberou do tříd. 

Rodiče následně obdrží informace týkající se provozu školní družiny a vyplní dokumenty potřebné k přijetí dítěte do školní družiny.

Přítomna bude i vedoucí školní kuchyně, paní Vladimíra Kuchaříková, která podá základní informace týkající se školního stravování a rovněž bude možnost ihned vyřešit přihlášení ke stravování.

Těšíme se na viděnou ve škole.

Příloha: