Nabídka volného pracovního místa - EKONOM - SAMOSTATNÝ ÚČETNÍ

Ředitel školy jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice p.o., Všechovice 88, 753 53, hledá pracovníka/pracovnici na pozici:

EKONOM - SAMOSTATNÝ ÚČETNÍ

Požadované předpoklady (seřazeno dle důležitosti):
 • minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru ukončené maturitní zkouškou
 • znalost podvojného účetnictví a účetnictví příspěvkových organizací
 • znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací (zákon o účetnictví včetně příslušných prováděcích předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
 • praxe při tvorbě rozpočtů a finančních plánů
 • všeobecné znalosti v oblasti práce a mzdy
 • schopnost pracovat samostatně, schopnost plánovat, organizovat, řídit a kontrolovat
 • výborná znalost práce na PC (word, excel, email, internet; účetní program VIS výhodou)
 • komunikační schopnosti, asertivita, společenská úroveň jednání a vystupování
 • spolehlivost, odpovědnost, ochota se nadále vzdělávat a maximální samostatnost
 • trestní bezúhonnost
Nabízíme:
 • možnost zaučení v problematice
 • benefity vyplývající z práce ve školství
 • příjemné prostředí a kolektiv
Náležitosti písemné přihlášky:
 • jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu popř. korespondenční adresa, kontaktní údaje (e-mail, telefon), podpis
K písemné přihlášce přiložte tyto doklady:
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • strukturovaný životopis s uvedením pracovních zkušeností
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.  O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 
Předpokládaný nástup: ihned nebo po dohodě
 
Platové zařazení:
 • 10. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (23.370,- Kč – 34.370,- Kč)

 

Písemné přihlášky včetně uvedených údajů zašlete poštou, datovou schránkou, případně emailem s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ“ do  7. 10. 2022  na adresu školy, případně email ředitele školy (viz kontakty).

 

O postupu do 2. kola výběrového řízení (pohovor) budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to nejpozději do 9. 10. 2022.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Daniel Navrátil, tel.: 774 920 995, email: daniel.navratil@zsvsechovice.cz

 

Ve Všechovicích dne 30. 9. 2022                                                                           Mgr. Daniel Navrátil

                                                                                                                                   ředitel školy

Příloha: