Abeceda peněz

Česká spořitelna nabízí vzdělávací programy pro základní školy pod názvem Abeceda peněz. Žáci se tak mohou zdokonalit ve finanční gramotnosti.

Program se jmenuje Zvládneme to ve škole a vyplní 7 vyučovacích hodin.

Kurzem si prošli naši žáci 2. a 4. ročníku.

Celý program probíhal za pomoci interaktivní hry, do které se žáci aktivně zapojili.

Dozvěděli se spoustu nových informací. Seznámili se s různými pojmy, například co to jsou příjmy a výdaje. Vysvětlili si, co to znamená, když je rozpočet vyrovnaný, schodkový anebo přebytkový. Dozvěděli se, jak hospodařit s penězi, aby se nezadlužili. Vysvětlili si, jak funguje bankomat a proč je důležité nikomu nesdělovat svůj pin na platební kartě. Ukázali si, jaké ochranné prvky mohou najít na bankovkách. Paní lektorka žákům ukázala bankovky, kterými se platí v různých zemích. Velkým překvapením pro žáky bylo, když zjistili, že britská libra je zhotovena z plastu, a proto je nezničitelná. Na závěr se díky interaktivní hře mohli podívat do některých prostorů v bance, kam se běžný klient nedostane.

K programu žáci dostali pracovní listy. Čekaly je tam další úkoly, které za pomocí učitelky splnili. 

https://www.abecedapenez.cz/cs/uvod