Číhalová Barbora

Barbora Číhalová, DiS.

Letos učí: 
asistent pedagoga
Další úkoly: 
družina