Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují den předem do 1200 osobně ve školní jídelně nebo telefonicky na tel. čísle 775 399 612.

V případě nemoci dítěte odhlásíte obědy na další dny, oběd za první den nemoci si mohou rodiče nebo jiná pověřená osoba vyzvednout v jídelně do vlastního jídlonosiče.

U žáků bude při osobním odhlášení oběda odhláška zapsána do odhlašovacího archu a strávník vrátí podepsané stravenky. U žáků 1. třídy bude vrácení stravenek vyřízeno s vychovatelkou školní družiny. Při telefonickém odhlášení bude odhláška zapsána do odhlašovacího archu a po odevzdání podepsaných stravenek za odhlášené obědy bude zavedena do počítačového programu.

Všechny stravenky musí být odevzdány ve ŠJ – za odebrané i za odhlášené obědy!!!

Peníze za odhlášené obědy se nevracejí, ale jsou odečteny při dalším nákupu stravenek. Na konci školního roku budou přeplatky vráceny na účet nebo vyplaceny v hotovosti žákům 9. třídy a strávníkům, kteří se dále nebudou stravovat. Ostatním strávníkům se přeplatky převádí do dalšího školního roku.

 

Informace aktualizovány 4. 9. 2017

 

viz Placení stravného, Provozní řád školní jídelny