Vybavení školy

V naší škole využíváme:
• Kmenové třídy, které postupně vybavujeme interaktivními tabulemi a novým nábytkem
• Odborné učebny s dataprojektory a interaktivní tabulí
• Počítačovou učebnu s výukovými programy a připojením na Internet
• Tělocvičnu s kvalitním ozvučením
• Aulu
• Žákovskou knihovnu s čítárnou
• Keramickou pec
• Ping-pongové stoly na chodbách a v atriu
• Školní družinu se dvěma odděleními
• Atrium umožňující o hlavní a polední přestávce pobyt žáků venku
• Dopravní hřiště
• Školní pozemek
• Školní hřiště s lezeckou stěnou a prolézačkami
• Zájmové kroužky
• Výuku hry na hudební nástroj
• Automat na mléčné výrobky

Učíme se v těchto odborných učebnách a pracovnách:
• Přírodopis a výtvarná výchova
• Chemie a fyzika
• Počítačová učebna
• Jazyková učebna 1
• Jazyková učebna 2
• Hudebna
• Pěstitelské práce
• Kovodílna a dřevodílna
• Cvičná kuchyňka

V budově školy je také:
• Školní jídelna
• Školní družina
Mateřská škola
Knihovna Všechovice

Umístění najdete v plánku školy.