Ocenění projektu z klubu anglického jazyka certifikátem kvality

Krásnou tradicí se pomalu stávají úspěchy našich žáků i učitelů v projektech spolupráce se základními školami celé Evropy. Stejně jako v předchozích letech, i v minulém školním roce realizovala paní učitelka několik aktivity v rámci eTwinningu. V klubu anglického jazyka pak s žáky tehdejší 6. třídy pracovali na projektu, který nazvali "Call my bluff"! Za tento projekt obdržela paní učitelka  Marie Kociánová společně se svými žáky národní certifikát kvality - certifikát eTwinning Quality Label.

Certifikáty kvality uděluje Národní podpůrné středisko eTwinning mezinárodním projektům, které splní předem daná kritéria. Co je pro nás ale důležitější, je zájem a nadšení, se kterým na úkolech projektů žáci pracují a uvědomují si, že anglický jazyk jim umožňuje komunikovat s vrstevníky z evropských zemí. Proto v aktivitách eTwinningu máme v plánu i nadále pokračovat.

Paní učitelce i dětem blahopřejeme a děkujeme.

Příloha: