Výměnný pobyt v Polsku

Datum pořízení fotografií: 
30. 9. 2019