Naše škola je součástí eduroam

Bezdrátová síť eduroam je mezinárodní síť, díky které se mohou žáci i zaměstnanci školy bezplatně připojit do internetu u nás na škole, ale také v jiných institucích, které jsou připojené do sítě eduroam. V prostorách naší školy (včetně prostor mateřské školy a knihovny) se mohou do sítě eduroam přihlásit i uživatelé z jiných organizací připojených do sítě eduroam pomocí jejich vlastních přihlašovacích údajů, jež užívají v domovské organizaci.

Pravidla pro používání eduroam jsou definována roamingovou politikou této sítě, viz https://www.eduroam.cz/cs/roamingova_politika.

Z důvodů zajištění vysoké bezpečnosti pro přihlášení do sítě eduroam má každý uživatel své vlastní přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje jsou nepřenosné, nesmí je používat jiná osoba. Je tedy nutné, aby si žáci chránili své přihlašovací údaje proti neoprávněnému použití! Za zneužití přihlašovacích údajů je plně zodpovědný uživatel, respektive jeho zákonný zástupce.

Pokud by došlo k neoprávněnému použití přihlašovacích údajů, je potřeba toto neprodleně nahlásit školnímu ICT koordinátorovi nebo řediteli školy.

Více informací naleznete na webu školy: https://zs.zsvsechovice.cz/eduroam