Školní družina

Vážení rodiče,

školní družina zahajuje svoji činnost v úterý 3. 9. 2019. Zájemci obdrží přihlášku do školní družiny během prvního dne výuky (2. 9. 2019) od vychovatelek ŠD případně je možné ji stáhnout v předstihu z webových stránek školy - ZDE.

Vyplněné přihlášky musí být podány do rukou vychovatelek ŠD nejpozději do  5. 9. 2019.

Zákonní zástupci dětí přijatých do školní družiny vyplní a do rukou vychovatelek ŠD odevzdají zápisní lístekProsíme o řádné zvážení osob uvedených v zápisním lístku jako osob oprávněných k vyzvedávání dítěte. Vychovatelky nevydají dítě osobě, která nebude uvedena na zápisním lístku případně nebude mít písemné zmocnění zákonných zástupců - ZDE.

Do školní družiny se mohou od úterý 3. 9. 2019 dostavit pouze žáci s řádně vyplněnou a odevzdanou přihláškou. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Po rozhodnutí o přijetí budou zákonným zástupcům žáka předány pokyny k platbě. Tu je možné uskutečnit pouze bankovním převodem. Částka je 750,- Kč. 

Platbu prosím uhraďte obratem, nejpozději však do konce měsíce září. V .případě neuhrazení může dojít rozhodnutím ředitele školy k vyloučení ze ŠD.

Web školní družiny - http://zs.zsvsechovice.cz/druzina